Tonichem Pharmaceutical Technology Co., Limited

Products > Fine chemical > > (S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethanamine
Product name : (S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethanamine
Item : 608141-42-0
 Enlarge Image                   Back
←[Previous Product]              [Next Product]→


Details:
 C12H19NO4S
Exact Mass: 273.1
Mol. Wt.: 273.35
m/e: 273.10 (100.0%), 274.11 (13.3%), 275.10 (4.6%), 275.11 (1.8%), 274.10 (1.2%)
C, 52.73; H, 7.01; N, 5.12; O, 23.41; S, 11.73

Related Products :
(R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine
176707-77-0
(R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine
(2a,6a,8a,9ab)-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-methano-2H-quinolizin-3(4H)-one
115956-07-5
(2a,6a,8a,9ab)-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-methano-2H-quinolizin-3(4H)-one
(1S,4R)-methyl 4-aminocyclopent-2-enecarboxylate
138923-03-2
(1S,4R)-methyl 4-aminocyclopent-2-enecarboxylate
3,4-Dihydroxyphenylethanol
10597-60-1
3,4-Dihydroxyphenylethanol
Sitagliptin phosphate monohydrate intermediate
762240-92-6
Sitagliptin phosphate monohydrate intermediate
1-PYRIDIN-4-YL-ETHYLAMINE
50392-78-4
1-PYRIDIN-4-YL-ETHYLAMINE
(S)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
174500-74-4
(S)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
phenylcarbonohydrazonoyl dicyanide
306-18-3
phenylcarbonohydrazonoyl dicyanide